Cyklistika

Minneapolis přemýšlí o přestavbě na ulici Greenway (nejsou povolena žádná auta)

Představte si, že vaše městská ulice byla zbavena chodníku a proměnila se v „zelenou cestu“ pro cyklisty / chodce. Stromy, tráva a stezky nahrazují chodník a auta jiskří.Tento scénář je zvažován v Minneapolis, kde město pracuje na přípravě plánů na přeměnu ulice s nízkým provozem na severu Minneapolisu na „lineární park bez aut“.

Obrázek ukazuje imaginární ulici přeměněnou na „zelenou cestu“ bez motorizovaného provozu

Žádný malý plán, Green Minneapolis Greenway by běžel více než 30 bloků na sever k jihu. Současní majitelé domů by ztratili přístup na ulici s parkováním v uličkách nebo malých pozemcích postavených poblíž zeleně.

Navržená trasa vede přes Severní Minneapolis, nejchudší a nejvíce zničenou část města. Spojilo by to obrovský pruh městských čtvrtí s centrem města a spojující stezky, které protékaly zbytkem města (včetně těsně za naší kanceláří zde v GearJunkie).

pantofle na spací pytle

Co myslíš? Utopické komunitní plánování nebo Velký bratr se dostávají do cesty s bláznivým schématem? Ať tak či onak, plán Greenway mohl změnit povahu pruhu města navždy.

-Stephen Regenold

Mapy navrhované zelené trasy městem